Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστοσελίδα της www.2pharmacy.gr και κατά την εγγραφή σας στις on-line υπηρεσίες της, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή επικοινωνίας μαζί σας. Σκοπός της δήλωσης προσωπικών δεδομένων είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταχώρησης, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου. Η οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων, θα διεξάγεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, με επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους είτε από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, είτε από τυχαία απώλεια ή αλλοίωση.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο αρχείο προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων πελατών της και δεν μεταβιβάζει το εν λόγω αρχείο σε τρίτους. Διατηρεί , όμως, το δικαίωμα κοινοποίησης, διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997. Ο εγγεγραμμένος πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, ενημέρωσης, δέσμευσης, μη διαβίβασης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο με βάση το νόμο.

Το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί της "ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ".