Όροι Χρήσης δικτυακού τόπου www.2pharmacy.gr

Καλώς ήρθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της 2pharmacy.gr!

Το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ και απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.2pharmacy.gr .

To ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, όποτε αυτή κρίνει επιθυμητό ή απαραίτητο, το περιεχόμενο της επίσημης ηλεκτρονικής της σελίδας καθώς και τους όρους χρήσεως αυτής. Οι δε επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να παρατηρούν τις όποιες αλλαγές γίνονται στο περιεχόμενο και στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο της www.2pharmacy.gr θεωρείται ότι αποδέχονται τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει από την Εταιρία. Επίσης, οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο της www.2pharmacy.gr αποσκοπούν στην γενική ενημέρωση των επισκεπτών.

Οι επισκέπτες της ηλεκτρονικής μας σελίδας οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις τηλεπικοινωνίας του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκει άμεσα η έμμεσα τον δικτυακό τόπο της www.2pharmacy.gr. Επίσης, η Εταιρία μας καταδικάζει και αποδοκιμάζει συμπεριφορές που δεν εναρμονίζονται με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ (NETIQUETTE).

Τέλος, συμφωνείται ότι σε πιθανή περίπτωση αντιδικίας που θα προκύψει από την ηλεκτρονική σελίδα της www.2pharmacy.gr, η αρμόδια δικαστική αρχή για τη διευθέτησή της είναι αποκλειστικά αυτή των Αθηνών.